skip to Main Content
Меню

ДРУЖЕСТВОТО гарантира на своите КЛИЕНТИ конфиденциалността на предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ и информация.

Личните данни на КЛИЕНТА ще бъдат използвани единствено и само за целите, предвидени в ДОГОВОРА:

  • Приемане и изпълнение на ПОРЪЧКИ;
  • Доставяне на информация под формата на електронен информационен бюлетин.

ДРУЖЕСТВОТО се задължава да не разкрива никакви ЛИЧНИ ДАННИ, предоставени от КЛИЕНТА, на трети лица.

Потребителската регистрация( вкл. прилежащите към нея данни) може да бъде закрита по всяко време по молба на КЛИЕНТА.

Close search

Количка

×Close search
Search